Υπηρεσίες

Ψυχολογική Υποστήριξη

Η ψυχολογική υποστήριξη είναι ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι της ολιστικής φροντίδας που παρέχει το ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ κατά τη διάρκεια του προγράμματος αποκατάστασης σας.

Οι συνεδρίες με τον ψυχολόγο σας βοηθούν να νιώσετε καλύτερα και σταδιακά να επαναδραστηριοποιηθείτε κοινωνικά.

Image

Επιστρέψτε στην καθημερινότητα σας με καλύτερη ψυχολογία!

Θέλει ψυχή!

Ο έμπειρος ψυχολόγος του Κέντρου αναλαμβάνει την υποστήριξη σας αλλά και των οικείων σας, με πρώτο βήμα την προσπάθεια αποδοχής της νέας κατάστασης και την προσαρμογή σε αυτή. Επιπλέον αναλαμβάνει τη συμβουλευτική ενημέρωση των εργαζομένων του Κέντρου, για το πως να διαχειρίζονται καλύτερα τον κάθε νοσηλευόμενο.

Οι υπηρεσίες αφορούν:

στην αντιμετώπιση κρίσεων

στη διαχείριση του άγχους και των φοβιών που πηγάζουν από την πάθηση

στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης

στη δημιουργία κινήτρων για πιο ενεργή συμμετοχή του νοσηλευόμενου στο θεραπευτικό πρόγραμμα

 

 
 
Image

2ο χλμ Π.Ε.Ο. Τρίπολης-Τεγέας,
22100 Τρίπολη

NEWSLETTER
FOLLOW US

MOBILE GR MENU