Υπηρεσίες

Νοσηλευτική Φροντίδα

Στόχος της αποκατάστασης είναι να βοηθήσει κάθε νοσηλευόμενο ξεχωριστά να ανακτήσει και να διατηρήσει το μέγιστο δυνατό της λειτουργικότητας του.

Image

Στο πλαίσιο αυτό οι νοσηλευτές του ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ:

  • φροντίζουν για τη δημιουργία ενός κατάλληλου θεραπευτικού περιβάλλοντος για εσάς αλλά και τις οικογένειές σας.
  • σχεδιάζουν εξατομικευμένα πλάνα φροντίδας, βασισμένα σε διεθνή πρωτόκολλα, τα οποία αντιμετωπίζουν την περίπτωση σας ολιστικά. 
  • μεριμνούν τόσο για τις φυσικές σας ανάγκες όσο και για τις συναισθηματικές. 
  • εφαρμόζουν πρακτικές για την καθημερινή σωματική υγιεινή σας, την τήρηση της φαρμακευτικής σας αγωγής, τη σίτιση σας, την ψυχολογική σας τόνωση και τη σταδιακή κοινωνικοποίηση σας, εκπαιδεύοντας σας  να αναπτύξετε δεξιότητες που θα σας βοηθήσουν στη βελτίωση της καθημερινότητας σας.
Image

2ο χλμ Π.Ε.Ο. Τρίπολης-Τεγέας,
22100 Τρίπολη

NEWSLETTER
FOLLOW US

MOBILE GR MENU