Υπηρεσίες

Εργοθεραπεία

Η εργοθεραπεία αποτελεί σημαντική παράμετρο της αποκατάστασης ενός θεραπευόμενου, καθώς τον βοηθά να ξανακερδίσει δεξιότητες που κατείχε πριν τον τραυματισμό ή την πάθησή του.

Στον χώρο της Εργοθεραπείας, διαμορφωμένο να αναπαριστά τους χώρους ενός σπιτιού ή ενός γραφείου, οι εργοθεραπευτές του ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ αναλαμβάνουν την επανεκπαίδευση του θεραπευόμενου και της οικογένειάς του σε δραστηριότητες της καθημερινότητας, όπως η ένδυση, η σίτιση και η προσωπική υγιεινή.

Στόχος είναι να μπορεί το άτομο να αυτοεξυπηρετείται, να μάθει τρόπους αποκατάστασης των ελλειμμάτων του, καθώς και τρόπους εργονομικής διευθέτησης του προσωπικού ή επαγγελματικού του χώρου.

Κερδίστε ξανά τις δεξιότητές σας!

Η αποκατάσταση των γνωσιακών ελλειμμάτων του θεραπευόμενουγίνεται με χρήση κατάλληλων προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τα προγράμματα αυτά στοχεύουν στη βελτίωση:

  • μνήμης
  • προσοχής
  • αντίληψης
  • συγκέντρωσης

Στην επιτυχία του θεραπευτικού προγράμματος σημαντικό ρόλο διαδραματίζει φυσικά ο υπερσύγχρονος εξοπλισμός που διαθέτει το κέντρο μας και στο τμήμα Εργοθεραπείας:

  • Able- X 
  • Handlebar
  • ArmTutor
  • Rejoyce
  • Hand Tutor
Image
Image

2ο χλμ Π.Ε.Ο. Τρίπολης-Τεγέας,
22100 Τρίπολη

NEWSLETTER
FOLLOW US

MOBILE GR MENU