Συχνές Ερωτήσεις

Ασφαλιστικά ταμεία

Το κέντρο Αποκατάστασης ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ είναι συμβεβλημένο με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) τόσο για την Ημερήσια όσο και για την Κλειστή νοσηλεία Παράλληλα, το μοναδικό κέντρο αποκατάστασης που έχει σύμβαση με τα ταμεία ΕΥΔΑΠ και Τράπεζα της Ελλάδος.

Τα ταμεία που έχουν ενταχθεί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ είναι:

  • ΙΚΑ
  • ΟΓΑ
  • ΟΑΕΕ (Ελεύθεροι Επαγγελματίες
  • ΟΠΑΔ (Υπάλληλοι Δημοσίου Τομέα)
  • ΤΥΔΚΥ (Υπάλληλοι Δήμων και Κοινοτήτων)
  • ΝΑΤ (Οίκος Ναύτου)
  • ΤΤΑΥΤΕΚΩ (ΔΕΗ, ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ, ΗΣΑΠ-ΗΛΠΑΠ, ΟΤΕ, ΕΤΒΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, λοιπές Ιδιωτικές Τράπεζες)
  • ΕΤΑΑ (Ταμείο Ανεξαρτήτων Απασχολουμένων, δηλαδή ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΜΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ κτλ)

Προκειμένου ο ασφαλισμένος να εισαχθεί στο ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ απαιτείται να έχει προηγηθεί νοσηλεία σε κρατικό ή ιδιωτικό νοσοκομείο για πάθηση για την οποία απαιτείται η αποκατάσταση.

Image
Image
Image
Ποιες ιατρικές ειδικότητες υπάρχουν στο ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ;

Στο ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ υπάρχει Φυσίατρος, Καρδιολόγος, Νευρολόγος, Πνευμονολόγος, Ακτινολόγος, Μικροβιολόγος. Διαρκώς νέες ιατρικές ειδικότητες εντάσσονται στην ομάδα μας.

Image

2ο χλμ Π.Ε.Ο. Τρίπολης-Τεγέας,
22100 Τρίπολη

NEWSLETTER
FOLLOW US

MOBILE GR MENU