ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ

Αξιολόγηση Υπηρεσιών 2021

Ικανοποίηση πελατών για:

ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ: 98.47%98%
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 100%100%
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ: 97.83%97%
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: 100%100%
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ: 99.45%99%
ΕΥΚΟΛΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: 100%100%
ΘΕΡΑΠΕΙΑ: 98%98%
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ: 100%100%
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ: 99.75%99%
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ/ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 98.3198%
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ: 100%100%
ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΤΑΝ ΤΟ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΑΤΕ: 98.22%98%
ΠΑΡΟΧΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ: 98.1198%
ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ: 96.4496%
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΑΓΗΤΟΥ: 96.1396%
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΑΓΗΤΟΥ: 96.8196%
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: 99.1699%
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ: 99.8399%
Image

2ο χλμ Π.Ε.Ο. Τρίπολης-Τεγέας,
22100 Τρίπολη

NEWSLETTER
FOLLOW US

MOBILE GR MENU