Οικονομικές Καταστάσεις έτους 2019

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων προς τη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για τη χρήση 2019.

Image

2ο χλμ Π.Ε.Ο. Τρίπολης-Τεγέας,
22100 Τρίπολη

NEWSLETTER
FOLLOW US

MOBILE GR MENU