palladion-rehab

telephone line el

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ 18/12/2017

Date Created: 27/11/2017 16:50
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση
--------------.------------
Καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία: «ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Κλειστής και Ημερήσιας Νοσηλείας Πελοποννήσου Ανώνυμος Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ Κέντρο Αποκατάστασης Α.Ε.», την 18η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ, στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται, στην Τρίπολη Αρκαδίας, επί της οδού 2ο χλμ Παλαιάς Επ. οδού Τρίπολης – Τεγέας, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.- Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2016 – 31.12.2016.
2.- Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης (01.01.2016 – 31.12.2016) και των εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.
3.- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 01.01.2016 – 31.12.2016.
4.- Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 01.01.2017 – 31.12.2017.
6.- Έγκριση των αμοιβών των μελών του ΔΣ
7.- Έγκριση άλλων συμβάσεων από την Γενική Συνέλευση.
8.- Συζήτηση – Ενημέρωση.
Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, οφείλει, στο μέτρο που έχουν εκδοθεί σχετικοί τίτλοι, να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης στο ταμείο της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί τίτλοι, η συμμετοχή θα κριθεί από τα Βιβλία της Εταιρίας και από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα στοιχεία που θα προσκομίσουν οι συμμετέχοντες.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η κατά τον νόμο και το Καταστατικό απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα γίνει την 29η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται επί της οδού 2ο χλμ Παλαιάς Επ. οδού Τρίπολης – Τεγέας, στην Τρίπολη.
Τρίπολη, 8 Σεπτεμβρίου 2017
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ 16/11/2016

Created: 26/10/2016 19:00

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ 22/07/2016

Date Created: 06/07/2016 19:20

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22 07 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ 05/07/2016

Date Created: 10/06/2016 15:30

 

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 10 06 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ 23/05/2016

Date Created: 18/04/2016 12:20

prosklisi230516

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Προσκλήσεις